W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 115
Wszystkie: 20641

Aktualności i Wydarzenia

 • 2020-12-01 12:53

  Nabór wniosków na dofinansowanie planowanych działań w 2021r. dla podmiotów organizujących: wypoczynek dzieci i młodzieży , szkolenia profilaktyczne, rekreacje, zajęcia sportowe

  Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie planowanych działań w 2021r. dla podmiotów organizujących: wypoczynek dzieci i młodzieży , szkolenia profilaktyczne, rekreacje, zajęcia sportowe itp.
  Czytaj więcej »

 • 2020-04-02 14:19

  Informacja o wydawaniu żywnośći przez MGOPS

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w uzgodnieniu z Panem Burmistrzem informuje, że z uwagi na zaostrzone przepisy dotyczące zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa oraz w trosce o Państwa zdrowie i życie, Ośrodek jedynie dostarczy żywność osobom niepełnosprawnym i starszym. Dla pozostałych osób żywność zostanie wydana po odwołaniu stanu epidemiologicznego.
  Czytaj więcej »

 • 2020-03-23 15:15

  Informacja w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, informuje, że interesanci są przyjmowani jedynie w nagłych sytuacjach, zwracamy się z apelem o ograniczenie wizyt, zachęcamy do kontaktu telefonicznego (54) 2530506 (35)(46)(48)(68)
  Czytaj więcej »

 • 2019-12-09 13:56

  Apel

  Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z Kierownikiem Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą z uwagi na zbliżającą się zimę i mrozy, zwracają się do wszystkich Mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z apelem o informowanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą o wszystkich osobach na terenie gminy, które w tym czasie potrzebują szczególnej uwagi i troski.

  Czytaj więcej »

 • 2018-12-31 13:15

  Ogłoszenie

  Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą, ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie planowanych działań w 2019r.
  Czytaj więcej »

 • 2018-12-19 10:19

  Zarządzenie Kierwownika MGOPS

  Zarządzenie Nr 2/2018 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 17 grudnia 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą
  Czytaj więcej »

 • 2018-12-04 09:23

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że w dniach 10.12.2018 (Poniedziałek) 11.12.2018.( Wtorek) 12.12.018 ( Środa) będzie wydawana żywność w Pawilonie Sportowym od godziny 9:00 do godziny 13:00
  Czytaj więcej »

 • 2018-04-20 15:36

  Apel

  Burmistrz Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą wraz z Kierownikiem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców gminy o pomoc rzeczową ( w formie materiałów budowlanych, itp.) dla rodziny zamieszkałej na terenie gminy, która została dotknięta zdarzeniem losowym.
  Czytaj więcej »

 • 2018-03-14 15:57

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że w dniach 22.03.2018 r.- 23.03.2018 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z tut. Ośrodka. Informujemy, że artykuły będą wydawane wg kolejności alfabetycznej...
  Czytaj więcej »

 • 2018-02-19 15:47

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 20 lutego i 21 lutego 2018r. od godz. 9:00 – 15:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będzie wydawana żywność dla osób, które pobrały skierowania.
  Czytaj więcej »

 • 2018-01-05 15:21

  Ruszają nowe programy

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że przystępuje do prac nad opracowaniem programów: Programu Wspierania Rodziny, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W związku z powyższym załączamy ankiety z prośba o ich wypełnienia przez mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą.
  Czytaj więcej »

 • 2017-12-14 15:11

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 19 grudnia i 20 grudnia 2017 od godz. 9:00 – 15:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będzie wydawana żywność dla osób, które pobrały skierowania.
  Czytaj więcej »

 • 2017-11-29 18:02

  Apel

  Z uwagi na zbliżającą się zimę , zwracam się do wszystkich Mieszkańców Gminy Dobrzyń nad Wisłą, z apelem o informowanie Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą tel. 54-253-05-40 - pracownicy socjalni , o wszystkich osobach na terenie gminy , które w tym czasie potrzebują szczególnej uwagi i troski.
  Czytaj więcej »

 • 2017-11-14 16:52

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 27.11.2017 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z tut. Ośrodka. Informujemy, że artykuły będą wydawane wg kolejności alfabetycznej...
  Czytaj więcej »

 • 2017-10-23 16:40

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 26.10.2017 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z tut. Ośrodka. Informujemy, że artykuły będą wydawane wg kolejności alfabetycznej...
  Czytaj więcej »

 • 2017-10-20 13:22

  Informacja

  Szczegółowe informacje dotyczące daty, godziny i miejsca przeprowadzanych działań towarzyszących będą umieszczane na plakatach w punkcie wydawania artykułów żywnościowych i w MGOPS w Dobrzyniu nad Wisłą, ul. Szkolna 1.
  Czytaj więcej »

 • 2017-10-19 16:31

  ŚRODKI TOWARZYSZĄCE

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że w miesiącach: kwiecień i maj 2018 w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak”, zgodnie z wytycznymi POPŻ do Realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) .
  Czytaj więcej »

 • 2017-09-19 16:16

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 29.09.2017 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z tut. Ośrodka. Informujemy, że artykuły będą wydawane wg kolejności alfabetycznej...
  Czytaj więcej »

 • 2017-08-30 15:42

  PODPROGRAM 2017

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.
  Czytaj więcej »

 • 2017-04-05 12:41

  Grafik spotkań w ramach działań towarzyszących POPŻ 2016 na miesiąc Kwiecień i Maj 2017

 • 2017-02-08 17:00

  Informacja_dzialania_towarzyszace

 • 2017-02-08 16:55

  ZMIANA KRYTERIUM DOCHODOWEGO

  Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje , że od stycznia 2017 roku więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
  Czytaj więcej »

 • 2017-01-17 11:38

  Wydawanie żywność dla osób, które pobrały skierowania

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 26 stycznia i 27 stycznia 2017 od godz. 9:00 – 15:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będzie wydawana żywność dla osób, które pobrały skierowania.
  Czytaj więcej »

 • 2016-12-22 17:03

  PODPROGRAM 2016

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuję Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Podprogramie 2016
  . PODPROGRAM 2016
  PO PŻ przyczyniać się będzie do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.
  Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.
  Czytaj więcej »

 • 2016-12-22 16:55

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - PODPROGRAM 2015

  Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuję edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

  Podprogram 2015
  Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2015 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2015 r. – luty 2016 r.
  Czytaj więcej »

 • 2016-12-12 16:12

  PODPROGRAM 2015

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 P (PO PŻ) jest to program operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
  Czytaj więcej »

 • 2016-06-23 12:23

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-20

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.
  Czytaj więcej »

 • 2015-12-19 23:37

  Życzenia Świąteczne dla Podopiecznych

  Z serdecznością, staropolskim obyczajem łamiąc się wigilijnym opłatkiem Wszystkiego Dobrego oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy Kierownik oraz Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  Czytaj więcej »

 • 2015-10-19 17:38

  Informacja dot.wydawania artykułów żywnościowych

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 29.10.2015 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z tut. Ośrodka. Informujemy, że artykuły będą wydawane wg kolejności alfabetycznej...
  Czytaj więcej »

 • 2015-10-19 16:47

  Grafik spotkań w ramach działań towarzyszących POPŻ 2015

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej publikuje grafik spotkań w ramach działań towarzyszących POPŻ 2015 na miesiąc październik i listopad 2015 r. Szczegółowe informacje w załączniku.
  Czytaj więcej »

 • 2015-09-17 19:51

  Komunikat dla korzystających z pomocy

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że 25.09.2015 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z pomocy tut. Ośrodka...
  Czytaj więcej »

 • 2015-09-14 22:13

  Informacja

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że zgodnie z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020...
  Czytaj więcej »

 • 2015-07-31 19:18

  MGOPS rozdaje artykuły żywnościowe

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że 03.08.2015 r. od godz. 9:00 w Pawilonie sportowym przy ul. Szkolnej będą wydawane artykuły żywnościowe dla osób korzystających z tut. Ośrodka. Żywność będzie wydawana na podstawie wcześniej wydanych skierowań, prosimy zgłaszać się bezpośrednio do pawilonu.
  Czytaj więcej »

 • 2015-06-15 17:58

  Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że będzie realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) , Podprogram 2015. Program jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej.
  Czytaj więcej »

 • 2015-05-13 14:59

  Nowe - przydatne informacje na naszej stronie internetowej

  Informujemy, iż na naszej stronie zamieściliśmy przydatne informacje: listę ważnych adresów oraz listę telefonów zaufania. Stworzyliśmy również dział "Uchwały", w której będziemy umieszczać najważniejsze uchwały.
  Czytaj więcej »

 • 2015-04-01 19:48

  Życzenia Wielkanocne

  Najradośniejszych świąt wielkanocnych, najlepszych wypieków, najkolorowszych pisanek, najsmaczniejszych smakołyków, najbardziej mokrego Śmigusa-Dyngusa... Niechaj wielkanocne życzenie, pełne nadziei i miłości, przyniosą sercu zadowolenie dzisiaj i w przyszłości - życzą pracownicy MGOPS.
  Czytaj więcej »

 • 2015-02-09 15:23

  Wakat na wolne stanowisko MGOPS

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą dysponuje wakatem na stanowisko „Asystent Rodziny”. Szczegółowych informacji udziela Kierownik MGOPS – Pani Krystyna Pawłowska, tel. 054 253-05-06 lub e-mail gops@dobrzyn.poczta.onet.pl do dnia 20.02.2015 roku.
  Czytaj więcej »

 • 2015-01-12 20:43

  Pomoc żywnościowa dla mieszkańców

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisła, informuje wszystkie osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, że od dnia 14 stycznia 2015r. od godziny 9.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej wydawane będą artykuły żywnościowe w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020 , zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz.Urz.UE L72 z 12.03.2014r., str.1), zwanego dalej rozp.FEAD.
  Czytaj więcej »

 • 2014-12-16 19:02

  Spotkanie Wigilijne dla matek samotnie wychowujących dzieci

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że w dniu 22 grudnia 2014r. o godzinie 11.00 w Dobrzyńskim Domu Kultury „ŻAK” odbędzie się spotkanie Wigilijne dla matek samotnie wychowujących dzieci i dla matek z dziećmi , znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji materialno-życiowej.
  Czytaj więcej »

 • 2014-12-16 18:59

  Spotkanie podsumowujące

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że dnia 17 grudnia 2014r. /środa/ w Strażnicy OSP Dobrzyń n. Wisłą , odbędzie się podsumowujące spotkanie z uczestnikami projektu systemowego...
  Czytaj więcej »

 • 2014-09-19 20:46

  Zaproszenie do wypełnienia ankiety

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą przystąpił do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu wspierania rodziny i programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.
  Czytaj więcej »

 • 2013-08-13 06:45

  Zakończenie konsultacji społecznych

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje o zakończeniu konsultacji społecznych w sprawie przyjętego do realizacji na 2014 rok projektu systemowego pn. Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej "...
  Czytaj więcej »

 • 2013-07-08 16:08

  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą przyjął do realizacji projekt systemowy w roku 2014 pn. „ Aktywizacja osób bezrobotnych korzystających z pomocy społecznej”...
  Czytaj więcej »

 • 2012-11-07 17:53

  Żywność dla podopiecznych MGOPS

  Od dnia 12.11.2012 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą będzie wydawany dżem osobom korzystającym z pomocy społecznej.
  Czytaj więcej »

 • 2012-10-23 23:25

  Mleko dla podopiecznych MGOPS

  Dnia 26.10.2012 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy w Dobrzyniu nad Wisłą w godzinach otwarcia Ośrodka, będzie wydawane mleko osobom korzystającym z pomocy społecznej.
  Czytaj więcej »

 • 2012-10-02 07:39

  Dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrzyniu nad Wisłą, prowadzi psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia – mgr Joanna Kwiecińska. Miejsce spotkań pokój nr 4 w Urzędzie Miasta i Gminy w Dobrzyniu nad Wisłą. Terminy dyżurów w godzinach 11:30-14:30.
  Czytaj więcej »

 • 2012-09-20 07:03

  Zmiana kryterium dochodowego w pomocy społecznej

  Z dniem 1 października 2012 r. ulegną zmianie kryteria dochodowe z pomocy społecznej które będą wynosiły dla osoby samotnie gospodarującej - 542 zł, natomiast dla osoby w rodzinie - 456 zł.
  Czytaj więcej »

 • 2012-06-29 21:34

  Nowy telefon zaufania - uzależnienia behawioralne

  Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego uruchomił ostatnio nowy telefon zaufania 801-889-880, dedykowany osobom cierpiącym z powodu uzależnień behawioralnych oraz ich bliskim...
  Czytaj więcej »

 • 2012-06-12 06:10

  Biuro dla obywatela

  Realizowane jest bezpłatne poradnictwo w ramach projektu „Biuro dla obywatela”. Biuro i miejsce stałych dyżurów prawników oraz innych specjalistów (psycholog, pedagog) to Włocławek, ul. Przedmiejska 5, 87 – 800 Włocławek w Centrum Handlowym VICTORIA, II piętro. Wcześniejsze ustalanie godzin spotkania pod numerem tel. 54 265 13 05 lub 800 110 062. Więcej informacji na: www.biuro-obywatela.pl lub w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą.
  Czytaj więcej »

 • 2012-06-12 06:06

  Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

  W dniu 31 mają 2012 roku w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16-04-2012r. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Ryszard Bartoszewski – Zastępca Burmistrza , który powitał wszystkich członków Zespołu, odczytał Uchwałę Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz zarządzenie Burmistrza o powołanym składzie Zespołu ...
  Czytaj więcej »