W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 124
Wszystkie: 20650

Informacja

Aktualności i Wydarzenia » Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą informuje, że zgodnie z realizacją wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów (MP z 2013r. poz. 1024 ze zm.) oraz zgodnie z art. 48 ust.1 ustawy z dnia 12-03-2014 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015r. poz. 163), nie ma możliwości ponoszenia z środków budżetu państwa kosztów za całodzienne wyżywienie dzieci lub uczniów, bez względu na placówkę , w której przebywają.

W zakresie Programu możliwe jest udzielanie pomocy w formie posiłku. Rada Ministrów użyła pojęcia posiłek w liczbie pojedynczej.

Dlatego stosując się do obecnie obowiązujących przepisów Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzje na jeden posiłek dziennie dla wszystkich dzieci i uczniów ze wszystkich placówek, których dochód netto w rodzinie nie przekracza 150% dochodu ustawowego.

Jednocześnie informujemy, że Departament Pomocy Społecznej rozważa możliwość podjęcia ewentualnych prac w zakresie dokonania zmian w obowiązującej uchwale (dot. żłobków i przedszkoli).

Krystyna Pawłowska
Kierownik MGOPS Dobrzyń nad Wisłą

MGOPS / 2015-09-14 22:13