W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 97
Wszystkie: 20623

PODPROGRAM 2017

Aktualności i Wydarzenia » PODPROGRAM 2017

  
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuje kolejną edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2017.
Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2017 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie sierpień 2017 r. – czerwiec 2018 r.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj.
-1268,00 zł (netto) w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
-1028,00 zł (netto) w przypadku rodziny

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane, takie jak Romowie).
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria dochodowe określone jak wyżej znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego:
Minimum kilka (tj. co najmniej trzy) artykułów spożywczych z różnych grup towarowych wydanych jednorazowo a wchodzących w skład zestawu w Podprogramie 2017.
Zestaw na Podprogram 2017 artykułów spożywczych obejmuje:
- groszek z marchewką (0,4 kg) – 4,0 kg,
- fasola biała (0,4 kg) – 4,0 kg,
- koncentrat pomidorowy (0,16 kg) – 1,76 kg,
- buraczki wiórki (0,35 kg) – 1,05 kg
- powidła śliwkowe (0,3 kg) – 1,50 kg,
- makaron jajeczny (0,5 kg) – 4,5 kg,
- makaron kukurydziany bezglutenowy (0,5 kg) – 0,5 kg
- ryż biały (1 kg) – 4,0 kg,
- kasza gryczana (0,5 kg) – 2,0 kg,
- herbatniki maślane (0,2 kg) – 0,6 kg,
- mleko UHT (1lit) – 7 l,
- ser podpuszczkowy dojrzewający (0,4 kg) – 2,4 kg,
- gulasz wieprzowy z warzywami (0,85 kg) – 1,7 kg,
- szynka drobiowa (0,3 kg) – 3,0 kg,
- szynka wieprzowa mielona (0,3) – 2,1 kg,
- pasztet wieprzowy (0,16) – 0,64 kg,
- filet z makreli w oleju (0,17 kg) – 1,7 kg,
- cukier biały (1kg) – 4 kg,
- olej rzepakowy (1lit) – 4 lit.
- kabanosy – 0,35 kg
- miód wielokwiatowy – 0,4 kg
-------------------------------------------------------------------
Razem na 1 osobę w ciągu trwania FEAD-u 2017 – 50,45 kg.

Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2017.

Rodzaje artykułów spożywczych w poszczególnych grupach towarowych
1) artykuły warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła śliwkowe),
2) artykuły skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
3) artykuły mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
4) artykuły mięsne ( gulasz wieprzowy z warzywami, szynka drobiowa, szynka wieprzowa mielona, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
5) cukier biały,
6) tłuszcze – olej rzepakowy.
Artykuły spożywcze nie mogą być przekazywane instytucjom, które otrzymują dofinansowanie na wyżywienie lub pobierają opłaty za wyżywienie, z wyłączeniem placówek o charakterze dziennym świadczącym pomoc dzieciom, placówek dla osób bezdomnych i jadłodajni, z tym, że osoby objęte pomocą żywnościową PO PŻ nie mogą wnosić opłat za posiłki otrzymywane w tych podmiotach.

Osoby odbierające żywność, biorą udział w realizacji środków towarzyszących, które są:

1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
a) włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, w szczególności:
- zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
b) pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
- pomoc w utrzymaniu higieny osobistej osobom bezdomnym,
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących, z zastrzeżeniem pkt. 1.3, prowadzą działania w ramach środków towarzyszących mające na celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mających na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).