W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 93
Wszystkie: 20619

Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

Aktualności i Wydarzenia » Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego

W dniu 31 mają 2012 roku w Dobrzyńskim Domu Kultury „Żak” odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego zarządzeniem nr 19/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą z dnia 16-04-2012r. Otwarcia posiedzenia dokonał Pan Ryszard Bartoszewski – Zastępca Burmistrza , który powitał wszystkich członków Zespołu, odczytał Uchwałę Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania oraz zarządzenie Burmistrza o powołanym składzie Zespołu .

Na posiedzeniu Zespołu spośród jego członków wybrany został jednogłośnie przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz. Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego została Pani Dorota Gładkowska- pedagog szkolny, zastępcą przewodniczącego - Pani Krystyna Pawłowska – kierownik MGOPS , sekretarzem Pani Anna Cymerman – pracownik socjalny.

Członkowie Zespołu zapoznani zostali z zadaniami jakie ma realizować Zespół , zgodnie z Ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, zapoznali się również z regulaminem Zespołu .
MGOPS / 2012-06-12 06:06