W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 95
Wszystkie: 20621

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - PODPROGRAM 2015

Aktualności i Wydarzenia » Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 - PODPROGRAM 2015

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą realizuję edycję Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Podprogram 2015
Celem ogólnym w ramach Podprogramu 2015 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie maj 2015 r. – luty 2016 r.
Żywność dystrybuowana będzie nieodpłatnie dla osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających wymogi określone w ustawie o pomocy społecznej oraz z zastosowaniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 771 zł dla osoby w rodzinie.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- bezdomni,
- niepełnosprawni,
- migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe (w tym społeczności marginalizowane).
Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego - zestaw co najmniej 8 rodzajów artykułów spożywczych z co najmniej 3 grup towarowych, przy czym zestaw art. spożywczych dla osoby w całym Podprogramie 2015 obejmuje:
7 opakowań makaronu świderki( 500 g),
4 opakowania ryżu(1 kg),
8 opakowań kaszy jęczmiennej (500g),
8 opakowań herbatników (200g),
4 opakowania kawy zbożowej instant (200g),
3 opakowania płatków kukurydzianych(500g),
8 opakowań mleka UHT (1lit),
2 opakowania sera podpuszczkowego dojrzewającego(400g),
12 opakowań sera topionego (100g),
5 opakowań groszku z marchewka (400g),
4 opakowania soku jabłkowego (1lit),
7 opakowań koncentratu pomidorowego (160g),
5 opakowań dżemu truskawkowego (390g),
10 opakowań mielonki wieprzowej (400g),
4 opakowania klopsików w sosie własnym (850g),
5 opakowań cukru białego (1kg),
2 opakowania oleju rzepakowego (1lit).
Pomoc żywnościowa w formie paczek żywnościowych powinna być wydawana osobom najbardziej potrzebującym równomiernie w trakcie całego okresu dystrybucji w podprogramie 2015 tj. w co najmniej 6 paczkach żywnościowych.
Grupy towarowe:
1. Skrobiowe,
2. Mleczne,
3. Warzywa i owoce,
4. Mięsne,
5. Cukier,
6. Olej.
Osoby odbierające żywność, mogą brać udział w realizacji środków towarzyszących, które są:
1. Niefinansowane (obowiązkowe, realizowane przez OPL):
- włączenie osób doświadczających deprywacji materialnej w funkcjonowanie społeczności lokalnych, np.: zajęcia aktywizujące i wspólne inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej, zmierzające do wyjścia z ubóstwa,
- grupy wsparcia dla różnych kategorii osób w trudnej sytuacji (np. osoby starsze, matki z dziećmi, osoby samotne).
- pomoc towarzyszącą niezbędną do zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych - osób korzystających z pomocy żywnościowej (z wyłączeniem pomocy rzeczowej):
- wsparcie psychologiczne/terapeutyczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
2. Finansowane tj. realizujące proces dystrybucji artykułów spożywczych wśród osób najbardziej potrzebujących w celu wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:
- warsztaty kulinarne dla różnych grup pokoleniowych z udziałem ekspertów kulinarnych, kuchmistrzów, dietetyków, pokazujące różne możliwości przygotowania potraw i wykorzystania artykułów spożywczych,
- warsztaty dietetyczne i dotyczące zdrowego żywienia,
- programy edukacyjne mające na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania i przeciwdziałania marnowaniu żywności,
- warsztaty edukacji ekonomicznej (nauka tworzenia, realizacji i kontroli realizacji budżetu domowego, ekonomicznego prowadzenia gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem wszystkich finansowych i rzeczowych dochodów rodziny, w tym darów żywnościowych).
Do udziału w środkach towarzyszących ma prawo każda osoba która otrzymała skierowanie z Ośrodka Pomocy Społecznej.