W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 142
Wszystkie: 20668

Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Aktualności i Wydarzenia » Zaproszenie do wypełnienia ankiety

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że działając na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.); art. 176 pkt. 1 ustawy z dnia 9 marca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz.135 z późn. zm.); art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.124 z późn.zm.); art. 6 ust. 2. pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą przystąpił do opracowania gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, programu wspierania rodziny i programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Nie chcemy budować tych dokumentów bez udziału przedstawicieli środowiska lokalnego, w tym osób mających wpływ na kształt lokalnej polityki społecznej. Dlatego też zapraszam do wypełnienia załączonych ankiet, mających na celu identyfikację problemów społecznych w naszej gminie. Ankiety te będą jednym z istotnych materiałów, na których pragniemy oprzeć strategię i programy.

Wypełnione ankiety należy zwrócić pod nasz adres:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Dobrzyniu nad Wisłą
ul. Szkolna 1

Z poważaniem
Krystyna Pawłowska
Kierownik MGOPS
MGOPS / 2014-09-19 20:46