W jakim przedziale wiekowym jesteś?
Licznik odwiedzin:
Dzisiaj: 136
Wszystkie: 20662

Zarządzenie Kierwownika MGOPS

Aktualności i Wydarzenia » Zarządzenie Kierwownika MGOPS

Zarządzenie Nr 2/2018
Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą
z dnia 17 grudnia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą

Na podstawie § 9 Statutu Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXIX/179/09 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie: utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej – jednostki budżetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 1/2017 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, § 24 otrzymuje brzmienie: „§ 24. Ośrodek jest czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku, według następującego rozkładu czasu pracy:

- poniedziałek 7:30 – 15:30,
- wtorek 7:30 – 17:00,
- środa 7:30 – 15:30,
- czwartek 7:30 – 15:30,
- piątek 7:30 – 14:00 ”.

§ 2. O zmianie rozkładu czasu pracy informuje się bezpośrednio pracowników oraz poprzez zamieszczenie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Dobrzyniu nad Wisłą
mgr Marzena Niekraś